IMF (International Monetary Fund) Nedir? Görevleri Nelerdir?IMF (International Monetary Fund)

Uluslararası para fonu anlamına gelen IMF, uluslararası mali sistemin işleyişini düzenler. 1944 yılında ABD’nin Bretton Woods kasabasında kurulmuş olan ve 1947 yılında fiilen çalışmaya başlayan uluslararası bir organizasyondur. IMF’nin kredileri, bilinenin tersine az miktardadır.

Ancak buna rağmen ülkeler IMF’den kredi almak isterler. Çünkü IMF’nin bir ülkeye kredi veriyor olması demek; diğer ülkelerinde o ülkeye karşı rahatlıkla borç verecekleri anlamına gelir. Bu aşamada IMF ülkeler için bir yeşil ışık anlamı taşır. Yalnız IMF’den her istediğimiz zaman, her ihtiyaç anında borç isteyemeyiz. IMF’den borç almak için durdurulamaz bir ödemeler bilançosu açığı olmalıdır.

IMF’nin Görevleri Şunlardır;

*Ülkelerin kur politikalarını gözetlemek.

*Ülkelere teknik yardım sağlamak.

*Uluslararası mali düzeni sağlamak amacıyla, ödemeler bilançosu açığı olan ülkelere kısa vadeli bazen de uzun vadeli kredi imkanı sağlamak.

*Ülkelerin ticari bankalara ya da resmi kurumlara olan borçlarını ödeyememeleri halinde, taraflar arasında ara buluculuk yapmak.

*Ülkeleri daha liberal bir kambiyo ve dış ticaret rejimi uygulamaya özendirmek.

IMF’ye üye olan ülke için bir kota belirlenir. Kota belirlenirken ülkenin yurt içi hasılası ve dış ticaret hacmi baz alınır.

Bu kota o ülkenin;

-Fona ödeyeceği miktarı,

-Fondan çekeceği kredi miktarını,

-Fondaki oy hakkını belirler.

Ülke fona üye olduğu zaman, fonun %75’ini kendi ulusal parası cinsinden, geri kalan %25’ini ise dolar cinsinden yatırır. Böylece fonun emrinde her an kullanıma hazır her ülkenin parası bulunmuş olur. IMF kredilerin geri ödeme süresi genellikle 3-5 yıldır. Kredi kullanan ülke bir faiz ödemesi yapar ancak bu düşük bir faizdir. Ülke borcunu aldığı para cinsinden ödeyebileceği gibi IMF’nin parası olan SDR cinsinden de ödeyebilir. IMF kredileri temelde şartlılık ilkesine yani performans kriterine dayanır. Yani IMF borç vermek için ülkeden bazı şartları gerçekleştirmesini ister.

Bu şartlar;

-Ülke kamu giderlerini kısıcı önlemler alsın

-Para arzı kısılsın.

-Vergileri artırıcı önlemler alsın.

-Ulusal paranın değeri düşürülsün.

-Serbest fiyat politikaları izlensin.

-Dış ticaret liberalleşsin.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Oktay Sinanoğlu Kimdir? Eserleri Nelerdir?

Kına Nedir? Kınanın Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Gök Taşı (Metorit) ve Meteor Nedir?