Hülagü Han Kimdir? [Büyük Kan Dökücü]Hülagü Han Kimdir?

İlhanlıların kurucusudur. Cengiz Han'ın torunu ve diğer Cengizli büyük hanlarından Memgü Han ve Kubilay Han'ın kardeşidir. Hülagü Han 1255 yılında ağabeyi Memgü Han tarafından Ortadoğu'da henüz ele geçirilmiş toprakların fethini tamamlamak üzere görevlendirildi. Görevleri Güneydoğu İran halklarından olan Lurları hakimiyeti altına almak, Haşhaşi Tarikatı ortadan kaldırmak, Abbasi halifeliğini yıkmak, Eyyübiye ve Suriye topraklarının istilası ve son olarak da Mısır'daki Memlük Devleti'ni yıkmaktı. 

Memgü Han, Hülagü'ye teslim olanlara iyi davranılmasını, karşı koyanların ise tamamen ortadan kaldırılmasının emretti. Annesi Sorgutanibeki ve karısı 9 Hatun Dinine bağlı birer nasturi hristiyandı. Tıpkı yakın arkadaşları ve komutanı olan  Ketboğa gibi. Moğol İmparatorluğu'nun dinlere karşı alışılmış hoşgörüsüne karşın, Hülagü'nün Müslümanlara olan düşmanlığınd üçünün etkisi olduğu düşünülüyor. Bir başka görüşte Emeviler ve bazı Abbasi halifelerinin Moğol halkına karşı kötü muamele etmesinin Hülagü Han üzerinde intikam hissi uyandırmasının Müslümanlara düşman olmasına etkili oldu.

Hülagü Han Bağdat Seferi :

Hülagü Han 1258'de Haşhaşiler ve Bağdat seferini gerçekleştirmek üzere büyük bir Ordu topladı. Bu ordu o zamana kadarki en büyük Moğol Ordusu'ydu. İlk olarak Luristan Atabeyliği kolayca ele geçirildi. Hülagü'nün 2. durağı ise Alamut Kalesi'ydi. Haşhaşiler'den alınması imkansız Alamut Kalesi'nin normal koşullarda ele geçiremeyince Hülagü, ordu'da bulunan Hitaylı mühendislerin katkısıyla kaleye 6 tüneller açtı ve petrolle doldurularak kalenin bulunduğu tepe o zamana kadar görülmemiş gerçek bir bombaya dönüştürülmüştür. Bu sayede Moğollar Hem normal koşullar altında ele geçirmeyi rüyalarında bile göremeyecekleri bu kale, tüneller ateşlenerek patlatılmak suretiyle imha edilip ele geçirilmiştir. Bu o tarihe kadar asla kimsenin aklına bile getiremediği bir yöntemdir. Pek çok ordu bu kaleyi, çok dik ve yalçın kayalar üzerinde kurulduğundan, ayrıca çok müthiş ve sert savun olduğundan ele geçirilmişti ve yine birçok devlet Alamut Kalesi'nin lanetinden dolayı da buraya dokunmak istememiştir. Kuşatmayla ya da saldırı ile alınması imkansız olan bu kale, yüzlerce yıldır Hasan Sabbah'ın kendini feda etmekten çekinmeyen suikastçi müritleriyle Haşhaşiler tarafından korunuyordu. Alamut Kalesi'nin kelime manası Alüh Amü, kartalın öğretisi yani cezalandırma yuvası anlamlarına gelmektedir.

Bağdat'a yönelen Moğol ordusu halifeye yapılan teslim ol çağrısına olumsuz cevap verilmesini, büyük hanında emrine uygun olarak istila bahanesi olarak kullandı. Hülagü Han, Halifeden teslim olmasını istediğinde Halife Mustasım eğer kendisine saldırırsa Allah'ın gazabına uğrayacaklarını söyleyerek teslim olmayı reddetti. Halife ne ordusunu güçlendirdi ne de Bağdat'ı çevreleyen surları. Aslında en yapmaması gerekenleri yapmıştı. Hülagü'yü kızdırmıştı. Bu da Hülagü'nün kuşatması için aradığı mazeretti. Bağdat'a varıldığında, Hülagü orduyu bölümlere ayırdı. Böylece şehir her taraftan tehdit edilecekti. Abbasi ordusu batıdan saldıran Moğol kuvvetlerinin bir kısmını geri püskürtmeyi başardı fakat sonraki çarpışmalarda yenildiler. Yapılan Cübeyr muharebesi'nde Moğollar, Cübeyr Nehri'ndeki setleri yıkarak Abbasi ordusunu tuzağa düşürdü. Askerlerin neredeyse tamamı kılıçtan geçirildi ya da boğuldu. Daha sonra şehir kuşatıldı ve birkaç gün içinde de şehri çevreleyen surların tamamı Moğol ordusunun kontrolü ne girdi. Mustasım anlaşma teklif etti fakat Hülagü bunu kabul etmedi. Moğollar 13 Şubat 1258 de şehre girdi ve şehir bir hafta boyunca yağmalandı. Halk katledildi. 

Alarik'in Roma istilası Moğolların Bağdat'ı istilası ile karşılaştırılınca oldukça nazik görünür. Bu savaşta kaçmaya çalışanlar yakalayıp öldürüldü, yakıldı ve linç edildi. Ölü sayısı hakkında tahminde bulunmak oldukça güç olsa da Hülagü 200 binin üstünde insanız öldürdü. Tüm bu anlatılanlar Hülagü'nün Moğol Hanları arasında en çok korkulan ve büyük kan dökücülerden biri olduğunu belirtmektedir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Oktay Sinanoğlu Kimdir? Eserleri Nelerdir?

Kına Nedir? Kınanın Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Gök Taşı (Metorit) ve Meteor Nedir?